دانستنی ها

 • پرسش های ارزشمند

  مطرح کردن پرسش های ارزشمند در فروش تلفنی

  گرچه اغلب، پرسش های ما در تماس های  فروش  بیشتر شبیه  “دوئل سازه ها” است و این یعنی مجموعه ای از چالش ها، که در آن یکی  تلاش  می کند از دیگری جلو بزند. یعنی هارمونی و همسویی هدف ها، که به فروش منجر می شود. مطرح کردن پرسش های ارزشمند در فروش تلفنی نیاز به ...

  → بیشتر بخوانید

 • بی علاقگی به مردم

  چالش های مربوط به شیوه نگرش ۳

  در قسمتهای قبل دو مورد از چالش های  مربوط به شیوه نگرش را که  ” بی صبری- ادراک زمان” و”اعمال زور- دلایل اشتیاق” بود را بیان کردیم. در ادامه آخرین مورد از چالش های مربوط به شیوه نگرش  را  که “بی علاقگی به مردم” توضیح خواهیم داد. بی علاقگی به مردم عنصر دیگر در شیوه ن...

  → بیشتر بخوانید

 • چالش های مربوط به شیوه نگرش

  چالش های مربوط به شیوه نگرش ۲

  در قسمت قبل یکی از چالش های مربوط به شیوه نگرش  را که  ” بی صبری- ادراک زمان ” بیان شد. در ادامه یکی دیگر از چالش های مربوط به شیوه نگرش  را توضیح خواهیم داد.  اعمال زور- دلایل اشتیاق به عنوان فروشنده ما محصولات وخدماتی را ارائه می دهیم که باورشان داریم وگاهی دانشمان را ...

  → بیشتر بخوانید